KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Tevékenységünk során a legnagyobb mértékben szem előtt tartjuk a környezet-
és munkavédelmi szempontokat.

Garanciavállalás

A garancia az építőiparban is jótállást jelent, azaz a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles fél a jótállás időtartama alatt a felelősség alól
csak akkor
mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Garanciális reklamáció
- Bejelentése: Az észrevételt követően lehetőleg azonnal
- Garanciális igény: Érvényesítése csak a számlával együtt kiállított minőségi tanúsítvány együttes benyújtásával lehetséges.

- A PTK 1959. IV. 248§, 18/2003.korm.rendelet 1. sz. mellékletének 1.), 3.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően (a lakóépületekkel kapcsolatos
szabályozás
szerint) 3 év.
- A PTK 1959. IV. 248§, 151/2003.korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően (a fogyasztási cikkekre vonatkozóan) 1év.

Kérjük, esetleges garanciális problémák esetén olvassa el az alábbi tájékoztatót!
- A megrendelő kötelessége a beépítés előtt az anyagot ellenőrizni annak érdekében, hogy az esetleges hibás festés minőségellenőri jelzése alapján
beazonosíthatóak
és visszavezethetőek legyenek az elvégzett munkafázisok a munkalap alapján, valamint hogy az esetleges hibás termék ne kerüljön beépítésre.
- Amennyiben a hibás termék beépítésre került, cégünk kizárólag a termék porfestésének javításáért felel, a felhasználásból eredő többletkárok, illetve
többletköltségek
(pl.: szállítás, ki- és beszerelés során keletkezett károk) nem háríthatók át.
- Nagyobb projektek kivitelezésénél előfordulhat több vállalkozó munkavégzése, ezért ebben az esetben a beépítés után jelentkező esetleges porfestési
hibákra
semmilyen garanciális igény nem érvényesíthető, mivel a beépítés után a festés eredete már nem visszavezethető.
- A garanciális hibával rendelkező terméket a hiba észrevételének helyén, vagy a felhasználás helyszínén, érintetlenül, az észlelés szerinti
tárgypozícióban kell
szemrevételezésre bocsátani valamint, fényképes dokumentációt és jegyzőkönyvet készíteni. A termék elmozdítása ellehetetleníti a problémáért felelős
fél
szemrevételezését, ezért a garanciavesztéssel járhat.
- A megállapított, jogos garanciális javítást, a hibás porfestés kijavítását cégünk lehetőség szerint, soron kívül elvégzi

Garanciavesztési okok lehetnek:
- Gondatlan anyagkezelés a szállítás, vagy a felhasználás során
- Rendeltetéstől eltérő használat, átalakítás
- Baleset, rongálás, elemi kár
- Helytelen tárolás, tisztítás
- Nem megfelelő környezeti körülmények

Porfestési sajátosságok:
- A munkadarab felülete vegyszer-, olaj- és szilikonmentes, sérülésmentes, egyenletes legyen, mivel a porfestés után az egyenetlenségek,
sérülések, csiszolásnyomok láthatóbbá válnak
- A porfestés csak megfelelő tisztaságú fémfelületre vihető fel, ha a munkadarab felületén rozsda vagy egyéb szennyeződés látható, megelőző
felülettisztításra van szükség (csiszolás, szemcseszórás stb.), mely többletköltséggel jár.
- A festendő anyagokat technológiai furatokkal kell ellátni (a beszállítás előtt), fontos, hogy ezeken a helyeken a bevonat hiányos lesz, tehát
célszerű ezeket nem látható, rejtett helyen kialakítani.
- A hegesztett szerkezetek, cső- és zártszelvényből készült elemek hegesztési varratai hézagmentesek, vagy legalább 10 mm furatokkal részlegesen
nyitottak legyenek annak érdekében, hogy az előkezelés során a munkadarabok belsejébe kerülő folyékony anyag a szárítás során távozni tudjon.
- A megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a porfestendő munkadarab deformáció vagy egyéb károsodás (megolvadás stb.) nélkül bírja a kb.
180-200 ºC hőmérsékletet a teljes beégetési idő alatt, amely kb. 40-50 perc.
- Ha a beszállított, kezelendő munkadarabok szemmel nem látható, rejtett szennyeződéseket tartalmaznak (pl. szilikon, egyéb olajos, zsíros kenő-,
szigetelő- vagy ragasztóanyag), a porszórást követő beégetés során a felületre kijutó, kiszivárgó anyag rongálja a bevonatot, amelynek újrafestési
költségeit fel kell számolnunk.
- Speciális porfestékek esetén a fémszemcsét tartalmazó metálfestékekkel történt bevonatok olyan speciális színeket eredményeznek, melyek
optikailag megtéveszhetik az emberi szemet, ezért előfordulhat, hogy egyes helyeken a profilokat, lemezeket más színűnek, esetleg foltosnak,
„felhősnek” látjuk a ráeső fény szórása miatt.
- Szintén speciálisak a fahatású, márvány- és kőhatású dekorációs bevonatok, amelyek a természetben is előforduló mintákat és színeket
„utánozzák”, amelyek nem geometrikusak és nem homogén színűek, mint az alapfestékek. Ezek a bevonatok olyan speciális színek, melyek
optikailag szintén megtéveszthetik az emberi szemet, ezért előfordulhat, hogy egyes helyeken a profilokat, lemezeket más színűnek, esetleg
foltosnak látjuk. Fentiek miatt a színegyezésre (emberi szemmel észlelve) garanciát nem vállalunk.
Polilakk Kft., 3533 Miskolc, Kerpely A. út 35. , Telefon:  0646 532494, Fax: 0646 532495, E-mail: info@polilakk.hu