Garancia

Garanciavállalás

A garancia az építőiparban is jótállást jelent, azaz a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles fél a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Garanciális reklamáció

 • Bejelentése: Az észrevételt követően lehetőleg azonnal
 • Garanciális igény: Érvényesítése csak a számlával együtt kiállított minőségi tanúsítvány együttes benyújtásával lehetséges.
 • A PTK 2013. V. LXI. Fejezet, 18/2003.korm.rendelet 1. sz. mellékletének 1.), 3.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően (a lakóépületekkel kapcsolatos szabályozás szerint) 3 év.
 • A PTK 2013. V. LXI. Fejezet, 151/2003.korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően (a fogyasztási cikkekre vonatkozóan) 1 év.

Kérjük, esetleges garanciális problémák esetén olvassa el az alábbi tájékoztatót!

 • A megrendelő kötelessége a beépítés előtt az anyagot ellenőrizni annak érdekében, hogy az esetleges hibás festés minőségellenőri jelzése alapján beazonosíthatóak és visszavezethetőek legyenek az elvégzett munkafázisok a munkalap alapján, valamint hogy az esetleges hibás termék ne kerüljön beépítésre.
 • Amennyiben a hibás termék beépítésre került, cégünk kizárólag a termék porfestésének javításáért felel, a felhasználásból eredő többletkárok, illetve többletköltségek (pl.: szállítás, ki- és beszerelés során keletkezett károk) nem háríthatók át.
 • Nagyobb projektek kivitelezésénél előfordulhat több vállalkozó munkavégzése, ezért ebben az esetben a beépítés után jelentkező esetleges porfestési hibákra semmilyen garanciális igény nem érvényesíthető, mivel a beépítés után a festés eredete már nem visszavezethető.
 • A garanciális hibával rendelkező terméket a hiba észrevételének helyén, vagy a felhasználás helyszínén, érintetlenül, az észlelés szerinti tárgypozícióban kell szemrevételezésre bocsátani valamint, fényképes dokumentációt és jegyzőkönyvet készíteni. A termék elmozdítása ellehetetleníti a problémáért felelős fél szemrevételezését, ezért a garanciavesztéssel járhat.
 • A megállapított, jogos garanciális javítást, a hibás porfestés kijavítását cégünk lehetőség szerint, soron kívül elvégzi

Garanciavesztési okok lehetnek:

 • Gondatlan anyagkezelés a szállítás, vagy a felhasználás során
 • Rendeltetéstől eltérő használat, átalakítás
 • Baleset, rongálás, elemi kár
 • Helytelen tárolás, tisztítás
 • Nem megfelelő környezeti körülmények

Porfestési sajátosságok

 • A munkadarab felülete vegyszer-, olaj- és szilikonmentes, sérülésmentes, egyenletes legyen, mivel a porfestés után az egyenetlenségek, sérülések, csiszolásnyomok láthatóbbá válnak
 • A porfestés csak megfelelő tisztaságú fémfelületre vihető fel, ha a munkadarab felületén rozsda vagy egyéb szennyeződés látható, megelőző felülettisztításra van szükség (csiszolás, szemcseszórás stb.), mely többletköltséggel jár.
 • A festendő anyagokat technológiai furatokkal kell ellátni (a beszállítás előtt), fontos, hogy ezeken a helyeken a bevonat hiányos lesz, tehát célszerű ezeket nem látható, rejtett helyen kialakítani.
 • A hegesztett szerkezetek, cső- és zártszelvényből készült elemek hegesztési varratai hézagmentesek, vagy legalább 10 mm furatokkal részlegesen nyitottak legyenek annak érdekében, hogy az előkezelés során a munkadarabok belsejébe kerülő folyékony anyag a szárítás során távozni tudjon.
 • A megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a porfestendő munkadarab deformáció vagy egyéb károsodás (megolvadás stb.) nélkül bírja a kb. 180-200 ºC hőmérsékletet a teljes beégetési idő alatt, amely kb. 40-50 perc.
 • Ha a beszállított, kezelendő munkadarabok szemmel nem látható, rejtett szennyeződéseket tartalmaznak (pl. szilikon, egyéb olajos, zsíros kenő-, szigetelő- vagy ragasztóanyag), a porszórást követő beégetés során a felületre kijutó, kiszivárgó anyag rongálja a bevonatot, amelynek újrafestési költségeit fel kell számolnunk.
 • Speciális porfestékek esetén a fémszemcsét tartalmazó metálfestékekkel történt bevonatok olyan speciális színeket eredményeznek, melyek optikailag megtéveszhetik az emberi szemet, ezért előfordulhat, hogy egyes helyeken a profilokat, lemezeket más színűnek, esetleg foltosnak, „felhősnek” látjuk a ráeső fény szórása miatt.
 • Szintén speciálisak a fahatású, márvány- és kőhatású dekorációs bevonatok, amelyek a természetben is előforduló mintákat és színeket „utánozzák”, amelyek nem geometrikusak és nem homogén színűek, mint az alapfestékek. Ezek a bevonatok olyan speciális színek, melyek optikailag szintén megtéveszthetik az emberi szemet, ezért előfordulhat, hogy egyes helyeken a profilokat, lemezeket más színűnek, esetleg foltosnak látjuk. Fentiek miatt a színegyezésre (emberi szemmel észlelve) garanciát nem vállalunk.

Kapcsolat

10 + 8 =

Budapesti telephely

1047 Budapest, Baross u. 91-97.
+36 30 791 3265
+36 30 791 4285

Miskolci telephely

3533 Miskolc, Kerpely A. út 35.
+36 30 469 8874
06 46 532 494